Kampen

Enhedernes koncept, pansring og bevæbning

Kamphandlingerne til Krigslive: Valhal vil være enhedskamp i grupper af ens udrustede krigere, som til de tidligere Krigslives. Som beskrevet i teksten om Rollespillet, vil der være ret frit spil mht. koncepter til enhederne. Uanset hvad I vælger at spille, er der de samme regler for bevæbning og pansring. Hvordan jeres enhed er pansret og bevæbnede vælger I selv og det skal alle enhedens medlemmer følge. Læs mere om det i [Reglerne til Krigslive: Valhal].


Klare farver og kendemærker

Man kan godt være tilbøjelig til at tænke vikingekrigere, som nogle barske typer i kedeligt farvet tøj. Sådan er det ikke til dette Krigslive. Alle enheder bør tænke i at have nogle klare farver i deres tøj eller evt. på deres skjolde. Fortællingen er om heltmodige krigere, der kommer til Valhal, og det gør man selvfølgelig i sit bedste tøj. Enhederne bør have et kendemærke, men det er ikke nødvendigt at være uniformeret som senere tiders soldater. En særlig kombination af farver på dragten, en special hår- og/eller skægstil, eller et bestemt skjoldmærke kan gøre det.


Drejebog for træfningerne


Træfningerne vil forløbe efter en drejebog, som alle enhedsledere får udleveret senest en måned inden scenariet. Det er op til enhedslederne og deres enheder, om de vil dele informationen i drejebogen med resten af enhedsmedlemmerne. Men det er vigtigt at enhedslederen sætter sig grundigt ind i fortællingen og de mulige træfninger. Drejebogen indrettes kort fortalt således at der til hver træfning er to mulige udfald, og den efterfølgende træfning afhænger af resultatet af den forrige.


Ledelse og hierarki

Enhederne medbringer selv en enhedsleder, der leder enheden i kamp og repræsenterer den ved taktiske rådslagninger. Derudover er der en general for hver hær, som er udpeget af arrangørgruppen. Det er generalens ansvar at træfningerne forløber som de skal, og er sjove for alle. Hærene veksler efterhånden som fortællingen udvikles over akterne, og derfor vil generalrollerne være nogle nye i hver akt.

Imellem enhedsledelsen og generalerne vil der nogle gange være behov for en leder af flere enheder, en såkaldt kampgruppeleder. De udpeges i reglen blandt de interesserede enhedsledere som en del af rollespillet. Formålet er at bringe de taktiske beslutninger tættere på enhederne, uden at medføre lange og uinteressante meningsudvekslinger for et stort publikum.


Balance er vigtig for sjove kampe

Sjove kampe forudsætter i langt de fleste tilfælde at siderne er jævnbyrdige. Det er derfor vigtigt at siderne stadig danner to jævnbyrdige hære, selvom de bliver omfordelt i løbet af spillet. Det er arrangørernes opgave, og en vi prioriterer højt. Alle tre akter skal have sjove kampe for alle deltagere.

Læs mere om Rustninger, Våben og Kamp i [Reglerne til Krigslive: Valhal]