Praktisk

Krigslive: Valhal spilles den 14.-17. maj 2015.
Scenariet bliver spillet på Ulvsborg Historisk Værksted. Adressen er Toftholmvej 66, 4550 Asnæs.

 

Tidsplan for scenariet

Der er opsætning og indregistrering torsdag den 14. maj, fra klokken 10.00-20.00.
Selve scenariet spilles fra fredag den 15. maj om morgenen til lørdag den 16. maj sen eftermiddag.
Efterfesten afholdes lørdag aften og nat.

Søndag er oprydningsdag. Man skal forvente at begynde oprydning kl 10.00. Man kan regne med at forlade spilområdet senest kl 15.00.
Kl 19.00 skal alle enheder have forladt området, med mindre der skriftligt er lavet aftale med arrangørerne.

 

Tilmelding og pris

Du tilmelder dig ved at købe en billet, følg linket i højre side af hjemmesiden. Det er vigtigt at din enhedsleder tilmelder enheden, med de nødvendige informationer. Se mere om dette under Tilmelding.

Billetprisen for Krigslive: Valhal er 400,- ved køb inden 15. marts. Frem til den 15. marts er det muligt at få refunderet sin billet.
Den 15. marts stiger billetprisen til 500,- og 1. maj stiger prisen til 600,-
Den 15. marts er desuden sidste frist for tilmelding af enheder. På dette tidspunkt deles siderne til første akt, og historien fastlægges.


Aldersgrænse

Du skal være 16 år, når scenariet afholdes, for at deltage.


Telte, mad og brænde

Du skal selv medbringe telt og selv stå for mad og drikke. Det vil være muligt at etablere bålsteder på lejrpladserne, og der er vandposter og toiletter tæt ved begge lejrpladser. Brænde leveres af arrangørerne, i et rimeligt omfang (til køkkenbål og små stemningsbål).


Lejrpladser og pauseområde

Krigslive: Valhal har to lejrpladser. En sovelejr, der ikke er en del af spillet, og en rollespilslejr i ”Valhal”. I bestemmer selv hvor jeres telte skal ligge. I sovelejren er der ingen krav til teltes udseende, men der skal være rimeligt roligt om aftenen. I rollespilslejren stilles der en række krav til udseende, ryddelighed og rollespilsniveau scenariet igennem. Desuden skal I være klar over at det er her rollespilsfesten foregår fredag aften og efterfesten foregår lørdag aften. Det kan også betyde begrænset adgang til teltene i løbet af dagene, da Ulvsborgen vil blive brugt aktivt i kampene, og begge sider derfor ikke har adgang hertil i første og tredje akt. Ulvsborgen bliver tydeligt opdelt i kampzoner og lejrzoner, så man ikke skal være nervøs for at der kæmpes på telte og andre ejendele.

Derudover vil der være et pauseområde med Ulvsborgs Kiosk, der vil holde åbent store dele af spillet. Man behøves således ikke at forlade området efter snacks og andre fornødenheder. Har man brug for en pause fra rollespillet er det hér, og ikke i sovelejren, det foregår.


Parkering

Kommer man til Ulvsborg i bil, vil der være parkeringsplads på en græsmark, umiddelbart inden for indgangen. Har man bruge for at komme til lejrområderne i bil (f.eks. for eksempel for at aflæsse tunge telte) er dette muligt, men man må påregne noget ventetid, da alle biler skal ind og ud af samme, smalle adgangsvej.


Find vej til Ulvsborg

Find vej til Ulvsborg Historisk Værksted ved hjælp af GoogleMaps

Find vej til Ulvsborg Historisk Værksted ved hjælp af GoogleMaps

Find din rejseplan her:


Fra: